Shit /fa/ says
  1. monsieur-solo-dolo reblogged this from shitfasays
  2. kektoppings reblogged this from shitfasays
  3. shitfasays posted this